Een getuige, onmisbaar bij het sluiten van een huwelijk

Een huwelijk moet in het bijzijn van getuigen worden voltrokken. Dat betekent dat er totaal minimaal twee getuigen aanwezig moeten zijn, maar maximaal mogen er vier getuigen aanwezig zijn. Het kiezen van getuigen is vaak lastig.

Getuige zijn is echt een eervolle taak


Een getuige mogen zijn voor een bruidspaar is echt eervol en je wilt als bruidspaar niemand passeren bij het gunnen van deze bijzondere taak.

Verreweg de meeste bruidsparen kiezen voor getuigen die het dichtst bij hun staan. Een voorwaarde is wel dat de getuige minimaal 18 jaar oud is en in het bezit van een geldig identiteitsbewijs.

Wat doet de getuige nou precies?


Na het ja woord worden de getuigen uitgenodigd om hun handtekening te zetten onder de trouwakte. Op deze manier laten zij zien dat ze getuige zijn geweest bij jullie huwelijksvoltrekking en dat zowel bruid als bruidegom hebben ingestemd met het huwelijk.

Kortom


De akte wordt altijd in tweevoud aangeboden en moet dus ook in tweevoud worden ondertekend. Hierna is het huwelijk echt rechtsgeldig. Kortom: een bijzonder en eervolle taak voor een getuige!

Tekst:Marion van Zutphen
Copyright © 2022
Webdesign door Pixel Creation