Categorieën

Provincie

Gemeentes

Plaats

Professionals

Trouwen in de Gemeente Alblasserdam

Gemeente Alblasserdam
Cortgene 2
2951 ED Alblasserdam

Trouwen in Alblasserdam

Waar moet ik aan denken als ik wil trouwen of een geregistreerd partnerschap wil sluiten?

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt sluiten, is er een aantal zaken waar u aan moet denken.

Voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid het huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.

U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.

Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.

Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heethuwelijksdispensatie.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap via uw gemeente

U kunt alleen op afspraak naar de gemeentewinkel komen.  

Trouwt u in Alblasserdam of wilt u zich in Alblasserdam als partners registreren? Geef dit dan maximaal 1 jaar tot uiterlijk 2 weken van tevoren aan ons door. U geeft alle gegevens van uzelf, uw partner en uw getuigen door. Wij helpen u graag om er een onvergetelijke dag van te maken. Als u in een andere gemeente wilt trouwen of partnerschap wilt registreren, regelt u dat in die gemeente.

u vult het formulier voorgenomen huwelijk of registratie partnerschap in en stuurt dat per post op naar Gemeente Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam.

voldoet u niet aan de voorwaarden? Neem dan contact met ons op via 14 078

weet u al op welke datum en waar u graag trouwt of uw partnerschap registreert? Vraag deze dan aan door het formulier locatie en datum volledig in te vullen. U hoort binnen 5 werkdagen van de Gemeentewinkel of uw aanvraag akkoord is 

Geboorteakte verstrekken niet meer nodig

Bij een melding van een voorgenomen huwelijk of partnerschap hoeft u geen geboorteakte te verstekken. U kunt uw geboortegegevens aan de ambtenaar van de burgerlijke stand doorgeven. Kan de ambtenaar uw geboortegegevens niet controleren in de Basisregistratie personen (BRP)? En kunt u op verzoek van de ambtenaar uw geboorteakte niet overleggen? Dan kunt u een beëdigde verklaring over uw geboortegegevens afleggen.

Religieus huwelijk na burgerlijk huwelijk

Heeft u uw huwelijk voltrokken of uw geregistreerd partnerschap gesloten bij de ambtenaar van de burgerlijke stand? Dan kunt u rondom uw huwelijk een religieuze ceremonie in bijvoorbeeld een kerk of moskee laten plaatsvinden. Die ceremonie mag u niet houden voordat u het burgerlijk huwelijk heeft gesloten.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 2 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

Als u trouwt, moet u elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.

Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om eindigen. Voor de ontbinding van een huwelijk moet u altijd naar de rechter. Verder kent het geregistreerd partnerschap geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Rechten en plichten huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft u een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Onder andere een onderhoudsplicht en erfrecht. Meer informatie vindt u op de pagina Wat zijn mijn rechten en plichten binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

U kunt trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Meer informatie hierover vindt u op de pagina:

Op welke manieren kan ik trouwen of een geregistreerd partnerschap afsluiten?

Trouwen zonder aanwezigheid partner

Kunt u of uw partner niet persoonlijk voor de ambtenaar van de burgerlijke stand verschijnen? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie een vergunning geven om het huwelijk bij volmacht te voltrekken. Bijvoorbeeld als een van de partners ernstig ziek is.

Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit doet u bij de gemeente. De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is in elke gemeente mogelijk. U kunt uw huwelijk niet laten omzetten in een geregistreerd partnerschap.

Ouderschap bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

Een kind dat wordt geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen man en vrouw, krijgt automatisch beide echtgenoten of beide geregistreerde partners als ouder. Ook als de man niet de biologische vader is. Deze familierechtelijke band zorgt er onder andere voor dat het kind erft van de ouders. En dat de ouders het gezag hebben over hun kind.

Ouderschap bij homohuwelijk of partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht

In Nederland is een homohuwelijk of geregistreerd partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht bijna gelijk aan een huwelijk tussen man en een vrouw. Komt er een kind in een homohuwelijk of een partnerschap tussen 2 personen van hetzelfde geslacht? Dan zijn er wel belangrijke verschillen.

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen krijgt de biologische moeder automatisch het ouderschap. Het hangt van de situatie af of de duomoeder automatisch het ouderschap krijgt.

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 mannen gelden andere regels. De partner van de vader kan het vaderschap verkrijgen door erkenning of adoptie.

Kosten 2022 (onder voorbehoud)

Historische Vereniging. Zonder toespraak vanaf 09.00 tot 17.00 uur:  

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag: € 215,-
dinsdag: € 215,- vanaf 09.30 tot 17.00 uur

U mag met maximaal 10 personen komen. Dit is inclusief bruidspaar en getuigen.

Van 09.00 uur tot 17.00 uur met toespraak:

De gemeente kan ook een andere ruimte toewijzen.

maandag tot en met vrijdag € 384,75
zaterdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur € 842,50

Locatie naar keuze met toespraak vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur

maandag tot en met vrijdag: € 438,25
Zaterdag vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur: € 842,50

Reserveren extra tijd

€ 50,- per 30 minuten

Wijzigen of afzeggen 

binnen 4 weken voor de geplande datum: € 79,50

Gratis zonder toespraak

dinsdag om 09.00 uur en 09.30 uur (Historische Vereniging)
U mag met maximaal 10 personen komen. Dit is inclusief bruidspaar en getuigen.

Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

U betaalt hiervoor de kosten die gelden voor het tijdstip en/of locatie voor huwelijk.

(Trouw)boekje

€ 24,50 voor een eenvoudig boekje
€ 41,65 voor een luxe (lederen) boekje

Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

U betaalt hiervoor de kosten die gelden voor het tijdsU krijgt het trouwboekje van de ambtenaar van de burgerlijke stand zodra u getrouwd bent. Het trouwboekje is een uittreksel van de akte en is niet het officiële bewijs dat u getrouwd bent. Het enige officiële bewijs van het huwelijk is een gewaarmerkt afschrift van de akte. In het trouwboekje kunnen eventuele kinderen van u en uw partner bijgeschreven worden. Als u uw trouwboekje kwijt bent, kunt u in de gemeente waarin u getrouwd bent een nieuw trouwboekje kopen.tip en/of locatie voor huwelijk.

Copyright © 2022
Webdesign door Pixel Creation