Trouwen in de Gemeente Rozendaal

Gemeente Rozendaal
Kerklaan 1
6891 CL Rozendaal

Trouwen in Rozendaal

Waar moet ik aan denken als ik wil trouwen of een geregistreerd partnerschap wil sluiten?

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt sluiten, is er een aantal zaken waar u aan moet denken.

Voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid het huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.

U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.

Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.

Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heethuwelijksdispensatie.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap via uw gemeente

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt sluiten, kunt u terecht bij uw gemeente. U moet in ieder geval de volgende zaken regelen met uw gemeente:

U moet ten minste 2 weken voor de geplande datum van uw huwelijk of partnerschap de gemeente laten weten dat u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Dit doet u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waarin u wilt trouwen of het partnerschap wilt sluiten. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan u vertellen welke gegevens u daarvoor moet verstrekken.

U moet minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanmelden. De getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn.

Voor meer informatie kunt u de website van uw gemeente raadplegen of contact opnemen met uw gemeente.

Geboorteakte verstrekken niet meer nodig

Bij een melding van een voorgenomen huwelijk of partnerschap hoeft u geen geboorteakte te verstekken. U kunt uw geboortegegevens aan de ambtenaar van de burgerlijke stand doorgeven. Kan de ambtenaar uw geboortegegevens niet controleren in de Basisregistratie personen (BRP)? En kunt u op verzoek van de ambtenaar uw geboorteakte niet overleggen? Dan kunt u een beëdigde verklaring over uw geboortegegevens afleggen.

Religieus huwelijk na burgerlijk huwelijk

Heeft u uw huwelijk voltrokken of uw geregistreerd partnerschap gesloten bij de ambtenaar van de burgerlijke stand? Dan kunt u rondom uw huwelijk een religieuze ceremonie in bijvoorbeeld een kerk of moskee laten plaatsvinden. Die ceremonie mag u niet houden voordat u het burgerlijk huwelijk heeft gesloten.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 2 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

Als u trouwt, moet u elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.

Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om eindigen. Voor de ontbinding van een huwelijk moet u altijd naar de rechter. Verder kent het geregistreerd partnerschap geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Rechten en plichten huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft u een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Onder andere een onderhoudsplicht en erfrecht. Meer informatie vindt u op de pagina Wat zijn mijn rechten en plichten binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

U kunt trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Meer informatie hierover vindt u op de pagina. Op welke manieren kan ik trouwen of een geregistreerd partnerschap afsluiten?

Trouwen zonder aanwezigheid partner

Kunt u of uw partner niet persoonlijk voor de ambtenaar van de burgerlijke stand verschijnen? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie een vergunning geven om het huwelijk bij volmacht te voltrekken. Bijvoorbeeld als een van de partners ernstig ziek is.

Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit doet u bij de gemeente. De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is in elke gemeente mogelijk. U kunt uw huwelijk niet laten omzetten in een geregistreerd partnerschap.

Ouderschap bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

Een kind dat wordt geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen man en vrouw, krijgt automatisch beide echtgenoten of beide geregistreerde partners als ouder. Ook als de man niet de biologische vader is. Deze familierechtelijke band zorgt er onder andere voor dat het kind erft van de ouders. En dat de ouders het gezag hebben over hun kind.

Ouderschap bij homohuwelijk of partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht

In Nederland is een homohuwelijk of geregistreerd partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht bijna gelijk aan een huwelijk tussen man en een vrouw. Komt er een kind in een homohuwelijk of een partnerschap tussen 2 personen van hetzelfde geslacht? Dan zijn er wel belangrijke verschillen.

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen krijgt de biologische moeder automatisch het ouderschap. Het hangt van de situatie af of de duomoeder automatisch het ouderschap krijgt.

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 mannen gelden andere regels. De partner van de vader kan het vaderschap verkrijgen door erkenning of adoptie.

Tarieven 2022 (onder voorbehoud)

Voltrekking van het huwelijk op het gemeentehuis van Rozendaal: 

Maandag om 8.30 uur Gratis
Bescheiden huwelijk/geregistreerd partnerschap (woensdag om 14.00 uur of om 15.00 uur) € 200,-
Maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur € 405,-
Maandag t/m vrijdag vanaf 17.00 uur € 610,-
Zaterdag tot 17.00 uur € 610,-
Zaterdag vanaf 17.00 uur € 810,-
Zon- en feestdagen € 810,-
Huwelijksboekje (standaard gekalligrafeerd) € 36,50
Voor het laten bijschrijven van getuigen in het huwelijksboekje bedraagt het tarief per getuige € 3,-
Kalligraferen kinderen in het huwelijksboekje (per kind) € 9,75
Voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, per getuige:
€ 37,50
Voor het éénmalig benoemen van een Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand die (Buitengewoon) ambtenaar Burgerlijke Stand is in een andere gemeente € 101,50

Voltrekking van het huwelijk in de Kerk van Rozendaal 2022

Dinsdag t/m vrijdag tot 17.00 uur € 405,- *
Dinsdag t/m vrijdag vanaf 17.00 uur € 610,- *
Zaterdag tot 17.00 uur € 610,- *
Zaterdag vanaf 17.00 uur € 810,- 
Huwelijksboekje (standaard gekalligrafeerd) € 36,50
Voor het laten bijschrijven van getuigen in het huwelijksboekje bedraagt het tarief per getuige € 3,-
Kalligraferen kinderen in het huwelijksboekje (per kind) € 9,75

Voor het éénmalig benoemen van een Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand die (Buitengewoon) ambtenaar Burgerlijke Stand is in een andere gemeente € 100,-
* Dit betreffen de gemeentelijke leges, van de Geldersche Kasteelen ontvangt u een aparte nota voor het gebruik van het kasteel..

Tarieven Openluchttheater De Pinkenberg 2022

Maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur € 405,- *
Zaterdag tot 17.00 uur € 610,- *
Huwelijksboekje (standaard gekalligrafeerd) € 36,50
Kalligraferen kinderen in huwelijksboekje (per kind) € 9,75
Bijschrijven van getuigen in het huwelijksboekje (per getuige) € 3,-

Bescheiden en kosteloos huwelijk

Het bescheiden en kosteloos huwelijk

Als u graag in Rozendaal wilt trouwen, maar in een kleinere setting, dan biedt de gemeente de volgende mogelijkheden:

Het bescheiden huwelijk

Op woensdagmiddag (14.00 uur en 15.00 uur) kunt u trouwen in het gemeentehuis van Rozendaal op een ‘bescheiden’ manier.

Uw huwelijksvoltrekking duurt ongeveer 15 minuten en u hebt de beschikking over onze trouwzaal. U kunt 15 gasten meebrengen (inclusief getuigen).

U hebt bij deze huwelijksvoltrekking geen voorgesprek met de trouwambtenaar, wel zal er voor worden gezorgd dat uw huwelijk op een feestelijke manier wordt gesloten.

Kosteloos huwelijk

Op maandagochtend om 8.30 uur is trouwen in de gemeente Rozendaal kosteloos. Dit kosteloze huwelijk heeft een sober karakter. De hele huwelijksvoltrekking duurt ongeveer 10 minuten en wordt niet in de trouwzaal gesloten, maar in een kleine kamer van het gemeentehuis. Ook kunt u geen gasten meenemen naar het huwelijk, alleen uw getuigen zijn van harte welkom. Voor het trouwboekje ontvangt u een aparte nota.

Huwelijksceremonie

Indien u en uw partner al een geregistreerd partnerschap hebben en dit wil laten omzetten in een huwelijk, dan kunt u dit alleen doen in uw woongemeente. U kunt in Rozendaal uw huwelijk laten bevestigen tijdens een huwelijksceremonie. Deze ceremonie heeft geen juridische betekenis, uw huwelijk is immers al gesloten in uw woongemeente, maar tijdens deze ceremonie wordt er door de ambtenaar voor een feestelijke bevestiging van uw huwelijk gezorgd. Voor een huwelijksceremonie zijn dezelfde kosten van toepassing als bij een huwelijk. 

Copyright © 2022
Webdesign door Pixel Creation