Trouwen in de Gemeente Hilversum

Gemeente Hilversum
Oude Enghweg 23
1217 JB Hilversum

Trouwen in Hilversum 

Geacht bruidspaar,

Voor de mooiste dag in uw leven heet ik u graag van harte welkom in de gemeente Hilversum. Als stad met vele jonge monumenten en omringd door bos en hei, biedt de gemeente Hilversum u een prachtige omgeving om van uw trouwdag een groot feest te maken.

Het raadhuis van Hilversum, ontworpen door de beroemde architect Willem Marinus Dudok, is al jaren een geliefde plaats om te trouwen. De statige ingang, de fraaie hal, de marmeren trap, de Burgerzaal met zijn gouden pilaren en de karakteristieke trouwzaal bieden samen met de schitterende vijver een stijlvol decor voor uw bruidsfoto’s. Een decor waar ook het bekende televisieprogramma Love Letters met veel succes gebruik van heeft gemaakt.

Het is ook mogelijk om binnen Hilversum te trouwen op een vrije huwelijkslocatie (bijvoorbeeld: in een ouderlijk huis, een hotel of een conferentieoord, etc.). Deze locatie dient wel aan een aantal eisen te voldoen. De eisen kunt u vinden op www.hilversum.nl.

Voor wie de trouwdag een meer nostalgisch karakter wil geven of kiest voor de gezelligheid van het centrum, bestaat de mogelijkheid om in het oude raadhuis op de Kerkbrink te trouwen (thans Museum Hilversum). Ook daar treft u een prachtig decor voor een romantische dag. Tevens is het Amrâth hotel Gooiland aangewezen als huwelijkslocatie.

Behalve een feest is trouwen of een geregistreerd partnerschap ook een officieel moment. De belangrijkste regels en zaken waar u bij de voorbereiding mee te maken heeft, staan op deze pagina. De medewerkers van de gemeente Hilversum staan voor u klaar om het samen met u te regelen. Ik wens u al vast een hele mooie trouwdag.

Burgemeester van Hilversum,

Trouwen in Hilversum

Trouwen in Hilversum is mogelijk voor paren van binnen en buiten de gemeente Hilversum. Dus ook als u elders woont, bent u hartelijk welkom in Hilversum om in de echt te worden verbonden of uw partnerschap te laten registreren.

Wilt u trouwen? Dan moet u eerst bij de gemeente waar u wilt trouwen een aantal zaken regelen.

Vanaf 1 september 2015 wenden trouwlustigen zich rechtstreeks tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van de huwelijksgemeente om hun wens in het huwelijk te treden kenbaar te maken. U kunt vanaf 2 weken tot uiterlijk 1 jaar daarna trouwen.

Aanvraag

De melding voorgenomen huwelijk of partnerschap kunt u op 2 manieren doen:

Online: u vult allebei het online formulier “melding voorgenomen huwelijk of partnerschap” in met DigiD.

Persoonlijk: aan de balie bij de gemeente waar u wilt trouwen of het geregistreerd partnerschap wilt aangaan. Maak hiervoor een afspraak

Meenemen

Het volgende dient u mee te nemen:

beiden een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning);
kopie identiteitsbewijs van uw getuigen (minimaal 2, maximaal 4 getuigen in totaal).
aanvullende persoonsgegevens van uw getuigen: straatnaam, huisnummer en woonplaats;
staat u onder curatele wegens verkwisting (bijvoorbeeld verspilling van geld) of drankmisbruik? Dan heeft u toestemming nodig van uw curator. Bij curatele wegens geestelijke stoornis moet de kantonrechter toestemming geven;
als één van u beiden of allebei in het buitenland geboren is of in het buitenland gewoond heeft, zijn in sommige gevallen meer documenten nodig. Neem in dat geval eerst contact op met de gemeente.

Meer weten?

Wilt u meer weten over trouwen in Hilversum? Bijvoorbeeld wie de trouwambtenaren zijn en wat mooie locaties zijn om te trouwen. Ga dan naar: www.hilversum.nl/trouwen.

Getuigen

Bij een huwelijksvoltrekking moeten tenminste 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig zijn. Zij moeten meerderjarig zijn en dienen mede de huwelijksakte te ondertekenen. Bij een registratie van het partnerschap moeten tenminste 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig zijn. Zij moeten meerderjarig zijn en mogen de akte registratie partnerschap ondertekenen. Van de getuigen moet een kopie van een geldig paspoort of van een geldige Nederlandse identiteitskaart met daarop de personalia (niet een kopie van het rijbewijs) worden ingeleverd.

Trouwlocaties

Raadhuis
Museum Hilversum
Beeld & Geluid
Pinetum
Zonnestraal 

Vrije locatie

kunt ook kiezen voor een andere locatie. Dit wordt een 'vrije' locatie genoemd. Voorbeelden van vrije locaties zijn: het café om de hoek, uw eigen huiskamer of een feestzaal. U kunt niet iedere locatie kiezen: een park, bos, of een (varende) boot bijvoorbeeld zijn niet mogelijk als trouwlocatie. Een vrije locatie moet altijd in de gemeente Hilversum liggen. De eigenaar van de locatie moet het goed vinden dat de locatie als trouwlocatie wordt gebruikt. Een verzoek tot aanwijzing van een vrije locatie kunt u digitaal indienen. De leges voor aanwijzen van een vrije locaties zijn € 727,00.

Trouwambtenaar voor 1 dag 

U kunt uw huwelijk of geregistreerd partnerschap ook laten voltrekken door een trouwambtenaar die u zelf kiest.

Trouwambtenaar uit een ander gemeente

Kiest u een trouwambtenaar uit een andere gemeente dan Hilversum? Dan mag hij of zij in Hilversum een huwelijk of geregistreerd partnerschap sluiten als u dit aanvraagt. Een trouwambtenaar van een andere gemeente wordt dan voor uw trouwdag benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Hilversum.

dient de aanvraag online in nadat u bij ons uw trouwdag en trouwlocatie hebt vastgelegd. De aanvraag moet minimaal 6 weken voor de trouwdag ingediend zijn.

Tarieven 2022 ( Onder voorbehoud )

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan dient u van dit voornemen eerst een melding te doen bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand (voorheen was dat “in ondertrouw gaan”). Dit doet u in de gemeente waar u wilt gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan.

De melding doet u tenminste 2 weken tot maximaal 1 jaar voor de trouwdatum of de datum van partnerschapsregistratie.

Uw persoonsgegevens (van uzelf, ouders, ontbinding vorige huwelijken en/of partnerschappen) moeten volledig zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). Soms is extra informatie nodig, bijvoorbeeld als u in het buitenland bent geboren, in het buitenland bent gescheiden of vanuit het buitenland naar Nederland bent verhuisd. Uw gegevens kunt u controleren met uw DigiD door in te loggen op www.mijnoverheid.nl. Zijn niet al uw gegevens volledig opgenomen? Neemt u in dat geval eerst telefonisch contact op via 14 035.

Voorwaarden

De voorwaarden om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan zijn:

U bent 18 jaar of ouder;
U bent niet met iemand anders getrouwd;
U hebt niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap;
U bent niet te dicht verwant aan uw partner. Dit betekent dat uw partner niet uw vader/moeder, (klein)zoon/dochter, opa/oma of (half)broer/zus mag zijn. Bent u derde- of vierdegraads familie, zoals oom/tante of neef/nicht? Dan mag u wel trouwen, maar moet u beide verklaren dat u vrijwillig met elkaar trouwt;
U staat niet onder curatele. Is dit wel zo, dan heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Maandag
9.00 & 10.00 uur  Trouwkamer Raadhuis  € 203,50
11.00 - 16.00 uur Trouwkamer Raadhuis € 483,00
11.00 - 13.00 uur Stadskantoor € 127
Dinsdag
9.00 - 16.00 uur Trouwkamer Raadhuis € 483
9.00 & 9.30 uur Stadskantoor € 0 (excl. trouwboekje € 20)
Woensdag
9.00 - 16.00 uur Trouwkamer Raadhuis € 483
Donderdag
9.00 - 16.00 uur Trouwkamer Raadhuis € 483
Vrijdag
9.00 - 16.00 uur Trouwkamer Raadhuis € 483
Maandag t/m vrijdag
9.00 - 16.00 uur Andere ruimte Raadhuis € 641
Andere dagen en uren Trouwkamer Raadhuis € 641
Andere dagen en uren of vrije locatie Vaste aangewezen locatie of bijzonder huis Andere ruimte Raadhuis € 742,50 of vrije locatie
Exclusief kosten locatie € 407
Getuige van de gemeente per getuige € 31,50
Trouw / partnerschapsboekje € 20,00
Trouwambtenaar voor één dag benoemd en beëindigd uit een andere gemeente € 152,50       

Trouwambtenaar voor één dag nog niet benoemd en beëindigd  € 203,50 Annulering van een gratis huwelijk of partnerschapsregistratie Uiterlijk 1 maand voor de vastgestelde datum € 51
Annulering huwelijk of partnerschapsregistratie Binnen 1 maand voor de vastgestelde datum € 81
Annulering huwelijk of partnerschapsregistratie Nadat de trouwambtenaar een huisbezoek heeft afgelegd € 152,50
Annulering gratis huwelijk of partnerschapsregistratie € 51,00 
Wijziging van de vastgestelde datum, tijd, locatie of getuige(n) Per wijziging € 25,50

Wijziging van de vastgestelde datum, tijd, locatie of getuige(n)

De extra kosten voor de vaste aangewezen locaties kunt u zelf opvragen bij de desbetreffende locatie.

Copyright © 2022
Webdesign door Pixel Creation