Trouwen in de Gemeente Nunspeet

Gemeente Nunspeet
Markt 1
8071 GJ Nunspeet

Trouwen in Nunspeet

Waar moet ik aan denken als ik wil trouwen of een geregistreerd partnerschap wil sluiten?

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt sluiten, is er een aantal zaken waar u aan moet denken.

Voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid het huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.

U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.

Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.

Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap via uw gemeente

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt sluiten, kunt u terecht bij uw gemeente. U moet in ieder geval de volgende zaken regelen met uw gemeente:

U moet ten minste 2 weken voor de geplande datum van uw huwelijk of partnerschap de gemeente laten weten dat u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Dit doet u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waarin u wilt trouwen of het partnerschap wilt sluiten. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan u vertellen welke gegevens u daarvoor moet verstrekken.

U moet minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanmelden. De getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn.

Voor meer informatie kunt u de website van uw gemeente raadplegen of contact opnemen met uw gemeente.

Geboorteakte verstrekken niet meer nodig

Bij een melding van een voorgenomen huwelijk of partnerschap hoeft u geen geboorteakte te verstekken. U kunt uw geboortegegevens aan de ambtenaar van de burgerlijke stand doorgeven. Kan de ambtenaar uw geboortegegevens niet controleren in de Basisregistratie personen (BRP)? En kunt u op verzoek van de ambtenaar uw geboorteakte niet overleggen? Dan kunt u een beëdigde verklaring over uw geboortegegevens afleggen.

Religieus huwelijk na burgerlijk huwelijk

Heeft u uw huwelijk voltrokken of uw geregistreerd partnerschap gesloten bij de ambtenaar van de burgerlijke stand? Dan kunt u rondom uw huwelijk een religieuze ceremonie in bijvoorbeeld een kerk of moskee laten plaatsvinden. Die ceremonie mag u niet houden voordat u het burgerlijk huwelijk heeft gesloten.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 2 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

Als u trouwt, moet u elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.

Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om eindigen. Voor de ontbinding van een huwelijk moet u altijd naar de rechter. Verder kent het geregistreerd partnerschap geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Rechten en plichten huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft u een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Onder andere een onderhoudsplicht en erfrecht. Meer informatie vindt u op de pagina Wat zijn mijn rechten en plichten binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

U kunt trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Meer informatie hierover vindt u op de pagina. Op welke manieren kan ik trouwen of een geregistreerd partnerschap afsluiten?

Trouwen zonder aanwezigheid partner

Kunt u of uw partner niet persoonlijk voor de ambtenaar van de burgerlijke stand verschijnen? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie een vergunning geven om het huwelijk bij volmacht te voltrekken. Bijvoorbeeld als een van de partners ernstig ziek is.

Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit doet u bij de gemeente. De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is in elke gemeente mogelijk. U kunt uw huwelijk niet laten omzetten in een geregistreerd partnerschap.

Ouderschap bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

Een kind dat wordt geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen man en vrouw, krijgt automatisch beide echtgenoten of beide geregistreerde partners als ouder. Ook als de man niet de biologische vader is. Deze familierechtelijke band zorgt er onder andere voor dat het kind erft van de ouders. En dat de ouders het gezag hebben over hun kind.

Ouderschap bij homohuwelijk of partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht

In Nederland is een homohuwelijk of geregistreerd partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht bijna gelijk aan een huwelijk tussen man en een vrouw. Komt er een kind in een homohuwelijk of een partnerschap tussen 2 personen van hetzelfde geslacht? Dan zijn er wel belangrijke verschillen.

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen krijgt de biologische moeder automatisch het ouderschap. Het hangt van de situatie af of de duomoeder automatisch het ouderschap krijgt.

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 mannen gelden andere regels. De partner van de vader kan het vaderschap verkrijgen door erkenning of adoptie.

Tarieven 2022 (onder voorbehoud)

Kosten totaal exclusief overige kosten.

Gemeentehuis
Maandag 9.00 uur en 9.15 uur
Kosteloos huwelijk Niet mogelijk op bijzondere locatie
ma t/m vrij € 392,00
zaterdag € 756,50

Koetshuis
ma t/m vrij € 777
zaterdag € 1152,25

Herberg Nuwenspete Nunspeet
ma t/m vrij € 742
zaterdag € 852,25

De Mallejan Vierhouten
ma t/m vrij ( 60 pers.) € 742
ma t/m vrij ( 150 pers.) € 1342
zaterdag ( 60 pers.) € 852,25
Zaterdag ( 150 Pers.) € 1452,25 

The Novice Vierhouten
ma t/m vrij € 767,00
zaterdag € 1097,25

De Beyaerd Hulshorst
ma t/m vrij € 742
zaterdag € 1002,25

De Hoeve van Nunspeet
ma t/m vrij € 667,00 
zaterdag € 777,25 

Villa Vennendal Nunspeet
ma t/m vrij € 742,00
zaterdag € 852,25

Landgoedhotel Stakenberg Elspeet
ma t/m vrij € 742,00
zaterdag € 952,25

Mennorode “De Luwte” Elspeet
ma t/m vrij €1892
zaterdag € 2002,25

Alternatieve locatie 1
dag ma t/m vrij € 618

Alternatieve locatie 1
dag zaterdag € 728,25

Voor alle bijkomende kosten klik hier

Overige kosten

Soort Kosten:

Trouw/partnerschapsboekje € 21,75
Leren trouwboekje € 32,75
Getuigen van de gemeente € 19,70
Kalligraferen boekje € 23,50

Extra kosten naast de bovengenoemde kosten.

Tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een dag bedraagt:

Indien verzoeker reeds eerder door de rechtbank is beëdigd € 63
Indien verzoeker niet eerder door de rechtbank is beëdigd € 120,85

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot aanwijziging tot alternatieve trouwlocatie voor een dag bedraagt: € 226

Kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap

In de gemeente Nunspeet is het ook mogelijk om kosteloos te trouwen of een geregistreerd partnerschap

aan te gaan. U hoeft dan alleen de kosten voor het boekje te betalen. Dit kan alleen in het gemeentehuis

en alleen op maandag om 9.00 en 9.15 uur. Het huwelijk wordt dan door de dienstdoende ambtenaar van de burgerlijke stand voltrokken. Een kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap heeft een sober karakter. Er wordt geen toespraak gehouden door de ambtenaar van de burgerlijke stand; alleen de wettelijk verplichte handelingen worden verricht. De hele ceremonie duurt ongeveer vijf minuten. 

Copyright © 2022
Webdesign door Pixel Creation